Банка I-82.2000

объем (мл.): 2000

тип венчика: СКО

вес (гр.): 600

кол-во на паллете: 700

кол-во в машине: 18 200

Корзина