Банка I-82.3000

объем (мл.): 3000

тип венчика: СКО

вес (гр.): 850

кол-во на паллете: 441

кол-во в машине: 11 466

Корзина