Банка КБ 28 I-82.1500

объем (мл.): 1500

тип венчика: СКО

вес (гр.): 560

кол-во на паллете: 1 000

кол-во в машине: 26 000

Корзина