Банка КБ63 I-82.950

объем (мл.): 950

тип венчика: СКО

вес (гр.): 395

кол-во на паллете: 1 651

кол-во в машине: 42 926

Корзина